Вище художнє професійне училище №3 м. Івано-Франківська

Календар
«  Лютий 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728
Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Приймальна комісія

Документи для вступу

Для вступу необхідно подати:
 • заяву на ім'я директора училища (за єдиною формою);
 • документ державного зразка про раніше здобуту освіту (атестат, свідоцтво про закінчення 9 класу) і додаток до нього;
 • медичну довідку форми 086-о;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4;
 • копію паспорта або копії свідоцтва про народження;
 • копію ідентифікаційного номера (2 примірника);
 • 6 конвертів з марками;
 • папку паперову з зав'язками;
 • 2 зошити на 12 арк.;
 • довідку про склад сім'ї;
 • копію приписного свідоцтва (для хлопців).

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВИЩОГО ХУДОЖНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА №3 м. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА В 2017 РОЦІ

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Правила прийому до Вищого художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківська в 2017 році розроблені згідно з Типовими правилами прийому до ПТНЗ України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 р. та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.05.2013 р. за № 823/23355.

1.2. До Вищого художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківська приймаються громадяни України, особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до училища здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • кваліфікований робітник;
 • молодший спеціаліст.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за відповідним напрямом (спеціальністю).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до Вищого художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківська здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого спеціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Вищого художнього професійного училища №3 м. Івано-Франківська доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди.

Професії, за якими проводиться підготовка:

ІІ СТУПІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

 • різьбяр по дереву та бересту
 • виконавець художньо-оформлювальних робіт
 • столяр, верстатник деревообробних верстатів
 • столяр, реставратор виробів з дерева
 • столяр, виробник художніх виробів з дерева

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів), денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

 • столяр, верстатник деревообробних верстатів
 • флорист
 • різьбяр по дереву та бересту

ІІI СТУПІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) і освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

на базі професій: столяр

 • оброблювання деревини

на базі професій: різьбяр по дереву та бересту; монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт; флорист

 • декоративно-прикладне мистецтво

2.5. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору та за результатами вступних випробувань.

2.6. Зарахування на навчання проводиться за результатами конкурсу атестатів.

Першочергово зараховуються за рівних умов:

 • ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими,що загинули при виконанні службових обов'язків;
 • особи, які вступають до училища за цільовим направленням на навчання.

У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

Приймальна комісія працює:    Пн. - Пт.,     800 - 1800;    Сб.,  900 - 1300 .

Бажаючізабезпечуються гуртожитком.

2.7. Прийом документів від вступників до училища завершується 30.08.2017 р.

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;
 • документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за результатами закінчення другого ступеня навчання у навчальному закладі другого або третього атестаційного рівня (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у навчальних закладах третього атестаційного рівня) (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3х4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору абітурієнтів:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього балу атестата про повну загальну середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні училища, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" у навчальних закладах ІІІ атестаційного рівня здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник" відповідного напряму (спеціальності).

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України "Про професійно-технічну освіту".

4.5. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.  

V. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, в тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 "Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах";
 •   діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали диплом кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше, ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до училища за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до училища здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до училища на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансферів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, які отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) училище може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням правил прийому до училища здійснюється Департаментом освіти і науки Івано-Франківської ОДА.